Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0

Terms & Conditions

Fack It™  is an official registered trademark legally protected. If you have questions about the content of Fack It or want to use our name, logos, clothing, photos, music, videos, visuals, data, other content or physical products produced by, for or in cooperation with Fack It, we ask you friendly to request permission. Therefor see contact down on the main website or click here.

Without permission it is legally prohibited to use or copy any of the above mentioned content or products. In case of infringement we are forced to take legal action.

Last update | 20 November  2017

PRIVACY STATEMENT
This is the official website of Fack It with the corresponding Official Fack It Store, Fack It Events and Fack It Records. Known to the Chamber of Commerce under registration number 56052723 as well known to BOIP (Benelux Office for Intellectual Property) by the name of FACK IT. When you visit one of websites, www.fackit.nl, www.fackit.de, www.fackit.be, www.fackit.net, www.fackit.eu, www.fackit.co.uk, www.fackitstore.nl, www.fackitstore.com, www.fackitrecords.com, www.fackitbookings.com, www.technosweater.com, www.technoculture.nl, www.technosnapback.com, www.technotanktop.com and www.technocommunity.nl our web server does not save domain names or e-mail addresses. In doing so, we use a secure SSL connection on all our websites to protect the communication and payments between us, hereinafter referred to as; Fack It and all users of the websites just mentioned.

When you visit our websites you should know that:

●  With each order placed, the user agrees to the terms and conditions of the Official Fack It Store, both paid and pending payment.

●  
The information provided, such as address data and telephone numbers that the user provides with regard to the web pages belonging to one of the websites just mentioned will not be made public. Only reviews placed voluntarily will be shown public.

●  All information that you have provided (for example, creating a user account with address data and leaving reviews) can be stored.

Account information from users such as username, password, e-mail address and address is only used internally and is not passed on to other organizations for commercial purposes. We have no partnerships or special relationships with third parties on the internet. When we transfer or receive your data on our website, we always use the latest coding technologies that are recognized as high security requirements within the IT sector. If we receive or transfer certain critical information, such as financial information or health information, we use a secure server and we do not publish it without permission. We have implemented the necessary security measures to prevent the loss, unauthorized use or modification of information that we receive on our site. If you wish to respond to the privacy policy or terms and conditions, you can contact us by email: mail@fackit.nl.

Communication via e-mail;
If you do not wish to receive e-mails from Fack It in the future, you can unsubscribe from the community via the link at the bottom of the last e-mail. You can also contact us via mail@fackit.nl if this doesn’t work. If you choose to unsubscribe, it is no longer possible to register yourself again to the community with the same email address. Fack It can use the consumer information for likewise purposes that are not yet provided for in our privacy policy or have been announced in advance.

DISCLAIMER
All data and information on the website are made available for internal information and marketing purposes. Although the utmost care is devoted to the composition and content of the website, Fack It can not guarantee that the nature and content of the information are correct.

Fack It is in no way liable for any damage, direct or indirect, that the visitor or user of the website and / or third parties suffer as a result of the use of information, material, products and / or services of the website and / or as a consequence the use of information, material, products and / or services from the websites connected to the website.

All websites mentioned are lawfully owned by Fack It. All copyrights and other intellectual property rights on the content of the website, including text, design, logos, images, user names, passwords, accounts, fonts, slogans and created content by anyone on one of the websites mentioned belong in most cases to Fack It or are used with permission of the righteous owner.

Fack It bears no responsibility for the content of the websites that are linked to the website, nor for the information, software, music, products and services available on or through these sites. A link to another site is solely for the convenience of the user. Fack It accepts no obligation or liability in this respect. For more details please read terms and conditions closely or contact us by email.

TERMS & CONDITIONS EVENTS

All terms and conditions are written in Dutch to ensure great detail and clarity. In case you don’t speak Dutch or are unable to read it we highly recommend to use Google Translate or contact us directly about what you would like to clearify. These are standard terms and conditions for online webstores, events and record labels. We have no intention to do any harm and prefer to communicate with our customers and fans directly. You can do this via the contact page.

Door het kopen van een toegangsbewijs voor een van de door Fack It georganiseerde evenementen, gaat de bezoeker akkoord met de algemene voorwaarden van Fack It welke hieronder staan weergegeven.

Toegang tot het evenement

 • ● Bij de entree kunt u door de beveiligingsdienst gefouilleerd worden. Indien men hieraan geen medewerking verleent, wordt de toegang tot het evenement ontzegd.
 • ● De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, welke op verzoek moet worden getoond. Onder een geldig identiteitsbewijs verstaan wij het volgende; rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort.
 • ● De minimum leeftijd voor bezoekers om toegang te krijgen tot een van onze evenementen is 18 jaar, tenzij anders aangegeven.
 • ● De organisatie heeft het recht om de toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat Fack It gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld in de vorm van e-tickets of overige entreebewijzen.
 • ● Toegang tot een evenement is mogelijk tot een bepaalde tijd. Deze tijd vindt u terug op het toegangsbewijs of wordt vermeld op tenminste één van de media kanalen van Fack It zoals Facebook, Instagram of een van de officiële websites. Na deze tijd krijgt de bezoeker geen toegang meer tot het evenement, zonder dat Fack It gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.
 • ● Het is toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen. Op voorwaarde dat de medicijnen nog in de originele afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter. Tevens moet aangetoond kunnen worden waarom deze medicijnen gebruikt worden. Mocht het gebruik door de organisatie in twijfel worden getrokken dan is de organisatie bevoegd de medicijnen in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.
 • ● Kleding; enkel extreem haatdragende of provocerende teksten/opdrukken zijn niet toegestaan. Daarbij geld voor overige regels omtrent kledingvoorschrift de voorwaarden van de desbetreffende club.
 • ● In verband met de veiligheids- en beveiligingsvoorwaarden is het niet mogelijk om de locatie in en uit te lopen, tenzij anders is aangegeven.

Aansprakelijkheid

 • Wanneer door onvoorziene omstandigheden het evenement geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken, contractbreuk met partners of het onbruikbaar worden van de locatie, kan Fack It hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker. Tevens stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan het evenement. Het betreden van een door Fack It georganiseerd evenement is ten alle tijden geheel op eigen risico.

Aanwijzingen

 • Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie en politie, brandweer, GGD en andere bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd. Medewerkers van de organisatie en de politie zijn gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval in bewaring te nemen danwel te vernietigen.

Programmering

 • In ieder geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren. Fack It kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en er volgt geen restitutie van de eventueel gemaakte kosten aan de bezoeker wanneer de bezoeker het niet eens is met en vervangend artiest of dergelijke.

Consumptie(munten)

 • ● Gekochte munten zijn alleen geldig op het evenement waar deze gekocht zijn. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • ● Op Fack It evenementen kan er veelal betaald worden met zowel de daarvoor bestemde munten als cash geld. Munten zijn en blijven te allen tijden eigendom van Fack It mits deze eigendom van locatie zijn.
 • ● Consumptiemunten kunnen zowel gekocht worden met cash geld in euro’s dan wel pin tenzij anders vermeld.
 • ● Drank, eten, kleding en overige merchandise kan zowel gekocht worden met cash geld in euros, pin en consumptiemunten tenzij anders vermeld.

Media voorwaarden

 • ● Tijdens een evenement van Fack It wordt er gefilmd en gefotografeerd. Als u een evenement betreedt, gaat u ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt van u en deze verspreidt via alle mogelijke en denkbare mediavormen en sociale media kanalen.
 • ● Het is toegestaan om tijdens een evenement van Fack It fotoapparatuur mee naar binnen te nemen. Hieronder wordt verstaan; digitale fotocamera’s met een normale lens, telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Enkel in overleg met de organisatie van een Fack It evenement is het toegestaan om professionele fotoapparatuur en filmcamera’s mee te nemen zoal.

Algemeen

 • ● Drugs en/of andere verdovende middelen zoals MDMA en XTC zijn volgens de Nederlandse Opiumwet sinds 1988 bestempeld als harddrugs en daarom niet toegestaan op evenementen.
 • ● Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is ten strengste verboden.
 • ● Wildplassen is verboden. Op de evenementen van Fack It altijd voldoende facilitaire voorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk tenzij anders vermeld.
 • ● Roken is verboden in alle binnen locaties in Nederland. Dit geldt ook voor tenten op festivals. Hierop kan worden gecontroleerd en de toegang tot het terrein kan u in uiterst geval ontzegd worden bij het overtreden van deze regel.
 • ● Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd.
 • ● In geval van opzettelijk vernielen van andermans eigendommen, zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie, en wordt toegang tot het evenement ontzegt.
 • ● Het is verboden eigen drank en etenswaarden mee te nemen naar Fack It evenementen tenzij anders vermeld.
 • ● De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. Fack It geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens evenementen af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik te maken van gehoorbescherming.
 • ● Een beveiligde garderobe of kluisjes zijn altijd aanwezig, tenzij anders vermeld. Fack It is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van spullen of verlies van sleutels en passen. Neem voor de zekerheid een jas of vest mee, het kan ’s avonds en/of ‘s nachts behoorlijk afkoelen in de winter.
 • ● Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Fack It goederen te verkopen op of rondom het terrein.
 • ● Het is verboden om op of in de nabijheid van het terrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder toestemming van de organisatie.
 • ● Er wordt naar gestreefd om het terrein zo schoon mogelijk te houden, wij verzoeken de bezoekers om hier aan mee te werken. Gebruik voor afval de daarvoor geplaatste containers.

TERMS & CONDITIONS OFFICIAL FACK IT STORE

These Terms & Conditions are written in Dutch and quite similar to Terms & Conditions on most common webstores. We assume you agreed to these terms and conditions when buying products from the Official Fack It Store hereafter to be called OFIS. In case you don’t understand the Dutch language we ask you friendly to use Google Translate or contact us.

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de OFIS. De voorwaarden zijn voor een iedereen toegankelijk op de internetsite van Fack It en OFIS.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de inhoud van de pagina’s met namen: legal, shipping & tracking, retour products; alle leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze kunnen op zowel www.fackit.nl met alle daarbij behorende sub domeinnamen + www.fackitstore.com worden gevonden. OFIS behoudt zich ten alle tijd het recht voor deze na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of biedingen van derden niet door OFIS erkend.
  1.4 OFIS garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde omschrijving.
 2. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal OFIS bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2.3 Aan de leveringsplicht van OFIS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door OFIS geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW/VAT.
  3.4 Our prices do not include customs fees or other additional taxes that might apply to customer in non-EU countries. Any customs or import duties that are levied on the ordered package and/or customs declarations and regulations required once it reaches its final county of delivery are the sole responsibility of the recipient.
 4. Product designs
  4.1 Alle opdrukken, logo’s en grafische vormgeving zichtbaar op textiel en overige producten aangeboden in de OFIS zijn wereldwijd intellectueel beschermd. Dit houd in dat de consument, gebruiker of elk andere bezoeker van de OFIS website niet het recht heeft deze opdrukken te kopiëren, namaken of gebruik te maken van de beschermde logo’s die worden gebruikt op alle genoemde websites in Privacy Statement. Hierop geld een wettelijk verbod, daarbij zal de OFIS bij kennisneming van een dergelijk geval direct contact opnemen met desbetreffende persoon of bedrijf waarop in uiterst geval rechtelijke stappen worden ondernomen.
 5. Retour en verzending
  5.1 Zie Retour Products en Shipping & Tracking.
 1. Garantie en conformiteit
  6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan OFIS deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan OFIS Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan OFIS schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  6.4 Indien klachten van de afnemer door OFIS gegrond worden bevonden, zal OFIS naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van OFIS en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van OFIS) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van OFIS gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van OFIS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  6.5 OFIS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens OFIS in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van OFIS en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  6.7 Producten uit de store in de uitverkoop/sale/aanbieding, grotendeels aangetoond met ‘sale’ of een aanbiedingsprijs, komen niet in aanmerking voor de retourprocedure.
  6.8 We have the right to reject a refund when we received an item in another condition then mentioned.
 2. Aanbiedingen
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt OFIS zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden OFIS slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  7.4 Aanbiedingen van OFIS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  7.5 OFIS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 3. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst tussen OFIS en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door OFIS op haalbaarheid is beoordeeld.
  8.2 OFIS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 4. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen ; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten op de websites van OFIS gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Overmacht
  10.1 OFIS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen, ten gevolge van overmacht.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van OFIS alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 OFIS behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is OFIS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien OFIS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 6. Aansprakelijkheid
  11.1 OFIS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Eigendom van alle door OFIS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij OFIS zolang de afnemer de vorderingen van OFIS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van OFIS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  12.2 De door OFIS geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan OFIS of een door OFIS aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin OFIS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht OFIS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan OFIS.
 8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen OFIS en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost dient de klant de laatst voorgestelde oplossing van de OFIS te accepteren waarbij geen verdere rechten ontleent kunnen worden aan een in verleden gemaakte kopers overeenkomst na het verstrijken van het wettelijk bepaalde proeftermijn van 14 dagen.
Show me the route?
Cannot find this address!
Unable to find the route path!
0 km
0 mins
Clear route

Your email has been sent!

Thank you for contacting us. We will respond to you as soon as possible.

Contact Form

Fack It. Live It. ”