Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0,00

LEGAL

Fack It is an official registered trademark legally protected. If you have questions about the content of Fack It or want to use our name, logos, clothing, photos, music, videos, visuals, data, other content or physical products produced by, for or in cooperation with Fack It, we ask you friendly to request permission from the founder and creator of Fack It. Therefor see contact down on the main website or click here.

Without permission it is legally prohibited to use or copy any of the above mentioned content or products. In case of infringement we are forced to take legal action.

Last update | 10 May  2017

PRIVACY STATEMENT
Dit is de officiële website van Fack It met de daar bijbehorende Official Fack It Store. Bekend bij de Kamer van koophandel onder inschrijvingsnummer 56052723. Bij elk bezoek aan een van onze websites, www.fackit.nlwww.fackit.de, www.fackit.be, www.fackit.net, www.fackit.euwww.fackitstore.nl, www.fackitstore.com, www.fackitrecords.com, www.fackitbookings.comwww.technosweater.com, www.technoculture.nl, www.technosnapback.com, www.technotanktop.comwww.technocommunity.nl en www.fackittherave.nl herkent onze webserver geen domeinnamen of emailadressen. Daarbij maken we op al onze websites gebruik van een beveiligde SSL verbinding ter bescherming van de communicatie en betalingen tussen ons, hierna te noemen; Fack It en alle gebruikers van de zojuist genoemde websites.

Bij een bezoek aan onze website moet u weten dat:
● Enkel de informatie die door de gebruiker wordt geraadpleegd met betrekking tot de webpagina’s die toebehoren aan een van de zojuist genoemde websites pagina’s kan worden bewaard.

● Bij elke geplaatste order gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden van de Official Fack It Store, zowel reeds betaald als betaling in afwachting.

● 
Enkel de informatie betreft voorkeur en interesses die door de gebruiker wordt verstrekt met betrekking tot de webpagina’s die toebehoren aan een van de zojuist genoemde websites openbaar is.

● Alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld het aanmaken van een gebruikersaccount met daarin adresgegevens) kan worden bewaard.

Accountinformatie van gebuikers zoals gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres en adres worden alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de meest recente coderingstechnologieën die erkend worden als hoge veiligheidseisen binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server en maken wij dit niet zonder toestemming openbaar. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als u wenst te reageren op het privacybeleid, kunt u contact opnemen per email: mail@fackit.nl.

Communicatie per e-mail;
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Fack It, kunt u zich uitschrijven van de community via de link die u onderaan de laatste e-mail vindt. U kunt ook contact met ons opnemen via mail@fackit.nl. Kiest u ervoor om zichzelf uit te schrijven is het niet meer mogelijk u zelf weer in te schrijven tot de community. Fack It kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid of vooraf bekend zijn gemaakt. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Als u toegang wenst tot persoonlijke informatie waar u niet meer bij kunt of eventuele onjuist heden wilt corrigeren kunt u gebruik maken van het automatische systeem om uw wachtwoord te resetten of contact opnemen met het hierboven vermelde email adres.

DISCLAIMER
Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Fack It niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Fack It is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Alle genoemde websites zijn rechtmatig eigendom van Fack It. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, logo’s, beelden, gebruikersnamen, wachtwoorden, accounts en gecreëerd content door wie dan ook op een van de genoemde websites behoren toe aan Fack It.

Fack It draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Fack It aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Terms & Conditions Events + Store

Show me the route?
Cannot find this address!
Unable to find the route path!
0 km
0 mins
Clear route

Your email has been sent!

Thank you for contacting us. We will respond to you as soon as possible.

Contact Form

Fack It. Live It.”